1989: Wilhelm Klüver fylder 60 år

Flensborg Avis, den 13.02.1989

"Jeg har været svineheldig"

- erklærer Wilhelm Klüver ved sin 60 års fødselsdag

 

LÆK. At blive 60 år er ikke nogen fortjeneste. Det er jo bare noget, man bliver. Men jeg har været svineheldig. Jeg er gift med en god kone, har nogle gode børn, har altid haft nogle fine, gode og hjælpsomme kolleger og har fået lov til at udfolde mig på mine interesseområder. Undervejs har jeg truffet så fantastisk mange gode venner.

Det pointerer skoleleder (med meget mere) Wilhelm Klüver, Læk, der på mandag, den 13.februar, fylder 60 år og i den anledning holder fødselsdagsreception på skolen fra klokken 12 til 15.

Wilhelm Klüver har holdt 25 års jubilæum som leder af den danske skole i Læk. Tidligere var han i flere år formand for Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger, formand for Det sydslesvigske Samråd, formand for Sydslesvigsk Vælgerforening i Nordfrisland og formand for SSV i Læk.

I dag repræsenterer han SSV i kommunerådet i Læk, er medlem af SSVs landstyrelse og næstformand i Flensborg Avis tilsynsråd,  som han har været medlem af i nu 20 år.

Hans vej til denne status ved 60 års fødselsdagen har været alt andet end lige. Hans held, som Wilhelm Klüver selv kalder det, må absolut være blevet ledsaget af en solid portion flid og stræbsomhed.

Wilhelm Klüver har sin rod i en gammel, sønderjysktalende familie, der gennem alle de mange generationer, som foreløbig er blevet sporet, har levet indenfor det gamle Sydtønder amts grænser.

Kunne hverken læse eller skrive dansk

Selvom Wilhelm Klüvers modersmål altid er sønderjysk, kunne han hverken læse eller skrive dansk, da han satte sig for at ville være dansk skolelærer. Kort tid efter, at han og storebroderen Andreas var blevet indskrevet i den danske skole i Ladelund der dengang var den eneste danske skole i landsdelen, gik faderen, Hans Klüver, fallit med sin landsbysmedie i Agtrup - og familien måtte flytte hen, hvor faderen kunne få arbejde.

Det var ved digebyggeri nord for Dagebøl i forbindelse med etableringen af Mariekog, hvor faderen blev ansat ved det maskinværksted, der vedligeholdte tipvognstogene, fortæller Wilhelm Klüver. Derfor fik han en tysk skolegang i modsætning til sine 4 yngste søskende, der kom i dansk skole efter krigen. Der var - og er - ni børn i søskendeflokken.

I 1942 startede Wilhelm Klüver på Friedrich Paulsen-gymnasiet i Nibøl. Men på grund af krigen blev det ikke til noget med en studentereksamen. Han blev indkaldt i januar 1945 - lige før han fyldte 16 år.

Wilhelm Klüver ønsker ikke at komme nærmere ind på de få måneder som tysk soldat under krigen: - De gav mig nogle oplevelser, som har fået mig til at tage afstand fra alt, hvad er har med militær at gøre, - indskrænker han sig til at sige herom.

Start i en hjælpeklasse

Lige efter krigen i 1945 startede Wilhelm Klüver på Vester Vedsted Efterskole, hvor han - som han siger - kom i en hjælpeklasse for unge, der havde meget svært ved at læse og skrive dansk. Men blot nogle få måneder senere kunne han deltage i den almindelige undervisning. - Det var en voldsom omstilling at komme fra et tysk til et dansk skolemiljø, - bemærker han i den forbindelse.

Via Danebod Højskole fra 1946 til 47 og Rødding Højskole fra 1947 til 48 gik turen til Ranum Statsseminarium, hvor Wilhelm Klüver fik sin lærereksamen i 1953. Og siden har han - bortset fra et vikariat af 3 måneders varighed i Satrup - været dansk skoleleder i Sydslesvig. Først i Hørup og derpå i Riseby - indtil han i 1962 blev ansat som leder af den danske skole i Læk. (Lauge)