70 år - godt gået!

af Bibiana Röhl (2005-2009)

Mit navn er Bibiana Röhl og jeg er en „gammel elev“ fra Læk Danske Skole. Jeg startede som første 7. årgang i den nye fællesskole i Læk i 2005. I dag læser jeg til lærer og arbejder på min „gamle yndlingsskole“.
I starten var vi 59 elever i alt, som kom fra mange forskellige skoler i omegnen og jeg kan huske at jeg var meget nervøs den første dag. Jeg kom fra Medelby Danske Skole, som er en forholdsvis lille skole. Jeg kom til Læk med fem andre kammerater, som jeg allerede kendte siden børnehaven og det gjorde, at nervøsiteten ikke blev alt for slemt.
Det var noget helt nyt, at gå på sådan en stor skole med så mange klassekammerater. Men i disse år kunne jeg gøre de bedste erfaringer og jeg husker så gerne tilbage til fællesskole-tiden.
Vi blev dengang delt op i to klasser og vores klasselokale var den gamle gymnastiksal, med en meget tynd væg i midten. Både lærerne og vi længtes efter, at den nye bygning endelig blev færdig og vi kunne få et rigtigt klasseværelse.

Da vi så kom i den nye bygning, fik vores årgang to klasserum lige ved siden af hinanden. Jeg kan huske at det var et stort „hit“ at væggen mellem vores lokaler kunne skubbes væk. På den måde kunne vi nyde årets juleklip og mange andre projekter eller emneuger som hel årgang og ikke kun som klasse. 

Nybygningen til den nye fællesskole tager form (2005)
Nybygningen til den nye fællesskole tager form (2005)

Sammen med mine klassekammerater oplevede jeg en masse spændende og nye ting. Vi blev udsat for nye ændringer som egentlig ingen var rigtig klar over. Og med ingen, mener jeg ingen. Hverken lærerne, eleverne eller forældrene forstod dengang, hvorfor vores karakterskala nu skulle blive ændres fra 1-6 til A-H og der var heller ingen, som virkelig vidste, hvordan systemet fungerede. Især når der skulles skelnes mellem udvidet kursus (A-F) og grundkursus (C-H) var der mange der blev forvirret og hvis så de helt normale og udelte fag (A-H) kom til, var det ikke til at gennemskue. Men vi klarede det efter et stykke tid sammen og det var et stort men godt stykke arbejde.
I starten af 7. klasse blev vi sendt til Vesterled for at blive rystet sammen. Selvom det først var en meget underlig følelse at skulle af sted med så mange „fremmede“ var det den bedste beslutning ledelsen og lærerne kunne have taget. Der var altid tale om ÅRGANGEN og ikke kun om klassen. Det bidrog også til, at vi havde så mange gode oplevelser sammen.
Vi har f.eks. holdt en klassefest med efterfølgende overnatning i vores klasselokaler. Der blev danset og spillet. Jeg kan især huske et bowlingspil, hvor der var involveret flere elever på lærernes stol med ruller på som kugler og skraldespandene tjente som pins. :-)
I 9. klasse blev vi delt op i tre klasser og tog sammen på en virkelig sjov skitur til Østrig.

Efter 9. klasse blev vores årgang så lidt mindre på grund af at hovedskoleeleverne dimitterede. I 10. klasse tog vi så på en sidste afslutningstur til Tropical Island i Berlin. Efter nogle misforståelser og problemer i starten (:-)), havde vi en fantastisk afslutning på en rigtig god skoletid. 

Den første fællesskoleklasse (optagelse fra 2007 i F9). Bibiana er den 5 nederst fra venstre
Den første fællesskoleklasse (optagelse fra 2007 i F9). Bibiana er den 5 nederst fra venstre

Halløj, dimissionen og afslutningsfesten i året 2009 var fyldt med tårer af grin og sjov, men jeg ved at der også var mange som var kede af at skulle forlade skolen. Vores årgang, og også vores klasse- og årgangslærere, havde et særligt sammenhold og selvom ikke alle var venner kunne vi have det godt sammen og vi kunne stole på hinanden.

I dag arbejder jeg som vikar på skolen og er stadig glad for at være på Læk Danske Skole. Skoletiden har været den bedste jeg overhovedet havde og vennerne jeg fik dengang i klassen, er stadig dem jeg har i dag og dem jeg kan trække på hvis der kommer noget i knibe. Vi mødes jævnlig for at være helt „up-to-date“, hvordan det går hos de andre fra årgangen og nogle af os havde endda haft en tradition om at mødes to gange om året hos vores gamle tysklærer. Skolen, lærerne og eleverne giver mig en form for tryghed og jeg er stolt af at jeg var og stadig er en del af Læk Danske Skole.


Hjertelig tillykke med de 70. år ! Godt gået!