Inspektørens hilsen

af skoleinspektør Per Sørensen

Det er med stolthed og ydmyghed, at jeg sidder som leder på Læk Danske Skole og i skrivende stund arbejder på mit indlæg til vores skoles 70 års fødselsdag.

 

Jeg er den sjette inspektør i skolens historie, og ligesom den første kommer jeg nord for grænsen, og jeg er så privilegeret at kunne være med til at fejre skolens runde dag. Jeg vil i den forbindelse takke alle, der gennem tiden har været med til at skabe de rammer, og den skole vi har i dag.

 

Vi er en skole fyldt med glade, arbejdsomme elever, der gerne vil lære; med lærere, der vil eleverne og er engagerede og med forældre, der bakker op omkring skolen. Vi har i december måned ved vore tre julefester samlet over 600 mennesker til hyggeligt samvær omkring gamle danske traditioner, det fortæller en god historie.

Ved at fejre skolens fødselsdag og holde fest, bryder vi hverdagen. Det ville være skræmmende, hvis hverdagen fortsatte for altid, så derfor holder vi fester, hvor det er tilladt at handle på en anden måde end ellers. Vi synger sange, holder taler, spiser noget bestemt eller tager bestemt tøj på.

 

En anden vigtig funktion, som festen har, er at holde fast i kontakterne. Vores tætte relationer er vi meget bevidste om, og dem opretholder vi selv i hverdagen, men kommer man bare lidt længere ud, så begynder det at blive svært at holde fast i sit netværk, hvis man ikke har fester som for eksempel fødselsdage.

 

Hvorfor er skolen til – hvad er den røde tråd i skolens historie?

 

Her er de vigtigste ord for mig dannelse og læring.

Dannelse består helt overordnet set af to dele. Dels en individualisering, hvor det gælder om at finde sig selv, dels en socialisering, hvor det gælder om at blive bevidst om, at man er en del af en større sammenhæng. Det er vigtigt at få begge dele med, ellers får dannelse karakter af selvdannelse, hvor det kun handler om en selv.

Så skolens vigtigste opgave – er at lære at læse, skrive, regne og så dannelse – og det er netop vores skoles tradition og historie.

 

God fødselsdag og tak fordi jeg måtte være en del af det.

September 2005, gave fra Læk Danske Børnehave i forbindelse med rejsegilde af nybygningen