VELKOMMEN PÅ VORES JUBILÆUMSSIDE

Vi havde et indholdsrigt jubilæum med en fantastisk fest i 2016. 

Men tiden skrider frem, nye tiltag bliver iværksat og nye personligheder præger vores dagligdag på Læk Danske Skole.

 

Læs de nye og ældre historier nedenfor.


FRIDAYS FOR FUTURE

Hatje og Pay "pjækkede" i februar 2019 begge undervisningen og kørte til Flensborgs rådhusplads, for at gøre noget for klimaet. 

 

Læs artiklen her...


LASSE FIK HÆDERSPRIS

Tirsdag, den 05.02.2019 blev skolegangen for Lasse Lorenzen anderledes, end han havde regnet med, da han gik ind gennem skolens døre. Han blev til sin egen overraskelse hovedpersonen, da Grænseforeningen Sønderborg besøgte Læk Danske Skole.

 

Læs her...


UDVEKSLING: MATILDES ÅR I SYDSLESVIG

15-årige Matilde Kirk Sørensen fra Danmark er flyttet til Sydslesvig sommer 2018. Her skal hun bo det næste år, mens hun går på Læk Danske Skole.

 

 

 

Læs her... og på Facebook her...


TYVENE HAR FUNDET LÆKKER BY

2018 i ugen før sommerferien gennemførte Læk Danske Skole sin emneuge "Lækker By". Byen har alt, hvad andre byer har. Selv tyveknægte.

 

Læs her...


TRE ÅR PÅ GYMNASIUM VAR ET FRISK PUST

Tvillingerne Sina og Laura fra Bosbøl valgte efter 10.klasse på Læk Danske Skole at tage studentereksamen på Tønder Gymnasium i sommer 2018. De har i høj grad levet op til gymnasiets motto: engagér dig og tag selv ansvar, for at få det bedste ud af dit forløb på gymnasiet.

                                       Læs her...


STEMMESLUGEREN FRA SØNDERLØGUM

Momme Jürgensen var i 2018 den SSW-kandidat i Sydslesvig, der fik flest stemmer ved kommunalvalget. Han ville dog ikke være borgmester, for han ville fortsat lægge mest vægt på sit job som lærer ved Læk Danske Skole. Det elsker han.

 

Læs her... 


SYDSLESVIG - EN UDFORDRING MAN IKKE KAN STÅ FOR

Den 31.01.2018 havde viceskoleleder Lorenz Thomsen sin sidste skoledag på Læk Danske Skole. Det var udfordringen med at etablere en fællesskole i Læk, der fik læreren fra Hornslet Skole på Djursland til at flytte til Sydslesvig. Han havde alle kvalifikationer, der skulle til. Læs artiklen i Skoleforeningens FOKUS. 

 

Læs her... 


FRA RANDERS TIL ROCK I GRÆNSELANDET

Lærer Bjørn Egeskjold underviser på den danske skole i Læk. Han har boltret sig med både rock, jazz, verdensmusik og country - og så er han kendt for sit gode humør. Læs om et menneske der er optaget af musik og pædagogik.

 

Læs her...


JYTTE ANDRESENS TALE TIL 70 ÅRS JUBILÆET

Allerede i 80'erne var der ønske om at få en dansk overbygningsskole i Sydtønder Amt, da eleverne, der efter 6.klasse fortsatte deres skolegang i Flensborg meget tidligt skulle op om morgenen og havde lange skoleveje og -dage. Skoleinspektør ved Vidingherreds Danske Skole Jytte Andresen fortæller  i sin tale den spændende historie bagved dette store projekt.

 

Læs her...


FRA "LILLE" SKOLE TIL FÆLLESSKOLE - 1992-2012

1992 afløste Sven Johannsen Wilhelm Klüver som skoleinspektør på Læk Danske Skole. Der gik ikke mange år før den "lille" skole med 74 elever og 8 lærere blev udbygget til en stor overbygningsskole for de danske skoler i Sydtønder Amt med næsten 300 elever og 26 lærere.

 

Læs her...


1946-2016 - Jubilæumsteksterne

VELKOMMEN PÅ VORES JUBILÆUMSSIDE

Skoleinspektør Per Sørensen er Læk Danske Skoles sjette inspektør. Læs, hvorfor det er vigtigt at fejre skolens fødselsdag, om skolens formål og om den røde tråd på Læk Danske Skole fra 1946 til i dag.

 

Læs her...


INVITATION TIL LÆK DANSKE SKOLES 70-ÅRS JUBILÆUM

Lørdag, den 20.02.2016 fejrede skolen sit 70-års jubilæum. Som festtaler inviterede vi Søren Ryge Petersen. Søren er født den 31.07.1945 i Gram, men opvokset i Agtrup (Achtrup), hvor hans far Gunnar har været skoleinspektør fra 1946 til 1981.

Læs invitationen og hør om Søren Ryges barndom i Agtrup og lidenskab til kager her...


DET FØRSTE ÅR - 1946

Julen 1945 kommer Læk Danske Skole første skoleleder Hans Peter Eskildsen fra Jaruplund til Læk og indretter den første danske skole i samme bygning, hvor den tyske skole holdt til, i "Heimvolkshochschule". En start med havregrød, hastigt voksende elevtal og årets højdepunkt - ferie i Danmark.

 

Læs her...


FRA "GAMLE LÆK" TIL NY SKOLEBYGNING 1948-57

Kirsten Sig Bethge fortæller om "Gamle Læk" og det store skolebyggeri i 1952. Det var en tid med megen travlhed på skolen, hvor alle engagerede sig meget indenfor SdU, Årsmøder, Lærerforening, SSF, lejrskoler, folkekor, feriebørn, husmoderforeninger– alt det, der var under opbygning. En tid, hvor fritid var et fremmedord.

 

Læs her...


SKOLEINSPEKTØRENS INDVIELSESTALE DEN 20.02.1952

Læk Danske Skoles oprindelige logo er et billede af Oksevejen. Sig Kristensen tyder i sin indvielsestale symbolikken i dette billede og kommer med et moderne og stadig aktuelt bud på skolens, mindretallets og Danmarks opgave, bare 6 år efter 2.Verdenskrig.

 

Læs talen her...


GODE MINDER OM GAMLE DAGE 1962-1992

I 1962 flyttede Grethe og Wilhelm Klüver ind i skolens inspektørbolig. Skolen blev dengang drevet næsten som et familieforetagende, hvor skolens forældre, dens medarbejdere og foreningerne i fællesskab skabte en dansk hverdag i Læk.

 

Læs Grethe Klüvers indlæg her...


TRE KORTE ÅR PÅ LÆK DANSKE SKOLE 1964-67

I 1966/67 omlagde Slesvig-Holsten indskolingstidspunktet fra efter påskeferien til efter sommerferien. Resultatet for Kirsten Anthonisen var et "Kurzschuljahr", således at det 4-årige grundskoleforløb blev forkortet til 3 år. Kirsten fortæller om sin korte men prægende skoletid på Læk Danske Skole.

 

Læs her...


MIN SKOLETID I LÆK 1966-70

Martina Weiners første skoledag var en fiasko. Det var omkring påsken 1966 og hun sad hjemme hos sin tante Else i Osnabrück, da moderen pludselig spurgte: „Hvad dato har vi i dag?“

 

Læs her...


MINE GLADE GRUNDSKOLEÅR PÅ LÆK DANSKE SKOLE 1977-83

Jörg Liedtke er lærer på Læk Danske Skole og forhendværende elev. Læs hans bidrag med nogle erindringer vedrørende tiden som lille pus på skolen i Læk.

 

Læs her...


"JEG HAR VÆRET SVINEHELDIG" - 60 års fødselsdag i 1989

Den 13.februar 1989 fyldte Læk Danske Skoles daværende skoleleder Wilhelm Klüver 60 år. På det tidspunkt havde Klüver allerede modtaget ridderkorset (1981) og "Bundesverdienstkreuz" (1984). Flensborg Avis bad om et interview, hvor Klüver bl.a. fortæller om, hvor svært det var at blive lærer efter Anden Verdenskrig.

 

Læs artiklen her...


FRA "LILLE" SKOLE TIL FÆLLESSKOLE - 1992-2012

1992 afløste Sven Johannsen Wilhelm Klüver som skoleinspektør på Læk Danske Skole. Der gik ikke mange år før den "lille" skole med 74 elever og 8 lærere blev udbygget til en stor overbygningsskole for de danske skoler i Sydtønder Amt med næsten 300 elever og 26 lærere.

 

Læs her...


JYTTE ANDRESENS TALE TIL 70 ÅRS JUBILÆET

Allerede i 80'erne var der ønske om at få en dansk overbygningsskole i Sydtønder Amt, da eleverne, der efter 6.klasse fortsatte deres skolegang i Flensborg meget tidligt skulle op om morgenen og havde lange skoleveje og -dage. Skoleinspektør ved Vidingherreds Danske Skole Jytte Andresen fortæller  i sin tale den spændende historie bagved dette store projekt.

 

Læs her...


VOKSEVÆRK PÅ SKOLEN - LÆK DANSKE SKOLE 2004-2013

Læk Danske Skoles viceinspektør Lorenz Thomsen fortæller om perioden, hvor Sydtønder Amt skal have sin egen fællesskole - om udfordringer, forbehold og en positiv udvikling, som ikke alle havde regnet med.

 

 

Læs her...


ELEV I FÆLLESSKOLEN 2005-2009

2005 startede den første fællesskoleklasse på Læk Danske Skole. Bibiana var elev i denne klasse og fortæller om undervisning i gymnastiksalen med tynde vægge, nye store klasselokaler med foldevægge, udflugter, rejser og venner for livet.

 

Læs her... h