Tiden før 1946

Hans Albert Christiansen fra Tætvang, mangeårig formand for Sydslesvigsk Forening, muliggjorde den første private danske skoleundervisning på egnen, idet han efter første Verdenskrig gav husly til egnens danske. I oktober 1923 rejste Dansk Skoleforening et af Sydslesvigsk få danske forsamlingshuse som en beskeden tilbygning til Hans Albert Christiansens hedegård. Ved den lille højtidelighed i forbindel-se med indvielsen talte bl.a. vandrelærerne Gustav Lindstrøm og Niels Kjems. Hermed havde danskheden et mødested og der mødtes man med venner fra Danmark, blandt andet Heimdalstudenterne.

Hans Detlef Andresen skriver i sin bog "Dansk bonde i tysk hjemstavn" (www.k-andresen.dk):

Christiansens var meget gæstfrie. Da der var dårlige veje ud til Tætvang, lejede man et værelse i gamle Hans Iver Hansens aftægtsbolig i Agtrup. Så gik man en eller to eftermiddage to til tre timer ugentligt i dansk skole der. Vi børn holdt meget af Lindstrøm. Trods hans glade smil kunne også alvoren præge hans lærergerning. Vi lærte mange sange hos ham og den danske sangskat var velbekendt hos os, da vi senere kom på efter- og højskoler i Danmark. (...) Han boede i Ladelund. Somme tider samlede han der alle hans skolebørn fra Ladelund, Bramsted, Westre, Sdr. Løgum, Aventoft, Braderup og Agtrup i hans lejlighed. Så gav det chokolade og vi havde sanglege og andet. Fra 1926 til 1930 var Lindstrøm til uddannelse i Danmark. I de fire år da han var borte havde vi en lærer Ejerslev, en lærer Nordentoft, en lærerinde Anne Rasmussen og så var der jo Niels Kjems fra Harreslev. I 1934 rejstes forsamlingshuset "Kirkevang" i Ladelund og i 1938 indviede man skolen, hvor Lindstrøm og hans kone Anna var lærere.

Hans Albert Christiansen var en af æresgæsterne til Læk Danske Skoles indvielse af nybygningen på Propst-Nissen-vej den 20.02.1952.

Hans Albert Christiansen gamle hedegård i Tætvang i december 2015. Til venstre ses den tilbyggede forsamlingsstue (sidste vindue til venstre), i hvilken der blev afholdt møder, gudstjenester og danskundervisning
Hans Albert Christiansen gamle hedegård i Tætvang i december 2015. Til venstre ses den tilbyggede forsamlingsstue (sidste vindue til venstre), i hvilken der blev afholdt møder, gudstjenester og danskundervisning

Gunnar Ryge Petersen skriver i sin bog "Agtrup Danske Skole 1946-1981" om Hans Albert Christiansen:

 

Husmand og arbejdsmand Hans Albert Christiansen fra Tætvang havde mellem de to store krige fået indrettet en lille dansk forsamlingsstue. Der havde man selv under nazidiktaturet holdt danske møder. Skønt H.A. Christiansen nu var højt oppe i årene, ledede han mødet. Alle egnens fire sprog blev benyttet. Rigsdansk var så absolut det dårligst kendte. Skolebørnene sang med lys i øjnene de nylig lærte danske sange, bl.a. "Jeg elsker de grønne lunde" og "Ole sad på en knold og sang". De fortalte mig siden, at de ikke havde forstået meget af teksterne... 

Vandrelærer Gustav Lindstrøm og Hans Albert Christiansen på udflugt til Danmark
Vandrelærer Gustav Lindstrøm og Hans Albert Christiansen på udflugt til Danmark

Mødet blev indledt på højt plan med en andagt, som pastor Martin Nørgaard fra Flensborg stod for. Så var der taler af Skoleforeningens formand grosserer Cornelius Hansen, Flensborg, af Bernhard Hansen, der kunne fortælle om oplevelser fra egnen, bl.a. oplevelser fra Tætvang, og

han mindedes de danske skoleønsker netop i Agtrup lige efter første verdenskrig.

Skoleråd Johansen, Nibøl, fortalte levende og varmt med udgangspunktet i fablen om de to geder, der mødtes på en bro. Ingen ville vige - og de faldt begge to i vandet. Der blev bragt hilsner og gode ønsker fra Jens Andresen, Maren Sørensen og ikke mindst Niels Kjems, der ligesom Gustav Lindstrøm havde haft vandrelærerens mange oplevelser på egnen. Mange hilsner kom fra venner, der ikke kunne være til stede. Flensborg-Avis-redaktør L. P. Christensen sluttede talerrækken med strejflys over egnens sprog- og sindelagsforhold. Til sidst kunne en bevæget Hans Albert Christiansen slutte mødet, som han betegnede som det største og mest betydningsfulde, der var holdt på egnen.


Klik på billedet for at forstørre

KIlde: KONTAKT den 03.11.2016