Fra "lille" skole til fællesskole

af skoleinspektør Sven Johannsen (1992-2012)

Margit og Sven 1992
Margit og Sven 1992

Jeg blev skoleinspektør ved Læk Danske Skole i august 1992.

 

Skolen havde en grundskoleafdeling, mellemtrinnet (5. & 6. klasse), hovedskoleoverbygningen og hjælpeskoleafdelingen. 74 elever var sammenlæst fordelt på 7 klasser: (1.+2.), (3.+4.), (5.+6.), 7., (8.+9.), S1 og S2 (niveaudelte hjælpeskoleklasser på 3. – 9. klassetrin).

 

Lærere: Willi Petersen, Inge Lauritsen, Hans Erik Larsen, Else Marie Haensel, Eilif Haase, Lotte S. Schmidt, Per Johansen og Anette S. Storz. Skolesekretær: Margit Johannsen. Pedel: Norbert Thomsen. Rengøringsassistenter: Petra Hansen, Erika Petersen og Anke Antoniesen.

 

Af bygninger var der: Hovedbygningen fra 1952, fladtagsbygningen fra 70’erne og fysik-bygningen fra 1990. I løbet af 90’erne steg elevtallet i grundskolen kontinuerligt med „rene“ klasser 1.-6. som følge. Flere klasser betød: Ansættelse af viceskoleinspektør Lorenz Thomsen og flere lærere, etablering af en pavillon med et klasselokale og en børnepasningsgruppe, som blev igangsat i Læk Ungdomsforenings regi i klubhuset.

 

I det nye årtusind var der planer om til- og ombygning af skolen, som så blev afløst af planerne om at etablere en fællesskole i Læk. Det blev til en ny klassefløj med 4 små klasser, en sportshal og senerehen en stor nybygning med 11 klasselokaler og diverse faglokaler samt ombygning af hovedbygningen.

 

Midt i byggefasen startede vi med første 7. årgang af fællesskolen og afviklingen af hovedskolen.

 

Skolens elevtal voksede fra ca. 125 før fællesskolen  til ca. 280 fordelt på 17 klasser i året 2012. Lærerstaben var vokset til 26. Skolefritidsordningen og heldagsskolen samt et eget skolebibliotek var etableret.  

 

Mens fællesskolens afslutning fra 10. klassetrin var med eksamen, som svarer til realeksamen, blev der også indført en eksamen på 9. årgang som hovedskoleafslutning.

 

Skolen har i de to årtier med mig som skoleinspektør (1992-2012) haft en kæmpe udvikling fra en „lille“ skole til en af landsdelens største. Jeg er glad for også i dag  at kunne konstatere, at skolen fungerer fint og har et godt internt klima samt et fremragende ry udadtil.

 

Tak for to dejlige årtier.

Tillykke med de 70 år!