Skolens 50-års jubilæum i 1996

Pia Erichson. lærer Marie Andersen og Kai Neumann


Flavis 22.02.1996
Flavis 22.02.1996

Ø.tv.: Eilif Haase, Norbert Thomsen, Hans Erik Larsen, Willi Petersen, Per Johansen , Sven Johannsen

N.tv: Marie Andersen, Anette Stortz, Lotte Suppras, Inge Lauridsen, Else Marie Haensel


Flavis den 26.02.1996 (Anne Winkelströter og Vivian Hansen)
Flavis den 26.02.1996 (Anne Winkelströter og Vivian Hansen)

Per Johansen og Benjamin Jensen